Warsztaty w ramach Doradztwa Zawodowego

W ramach zajęć z Doradztwa Zawodowego, klasy VII i VIII wzięły udział w spotkaniu prowadzonym przez pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Była nim p. Weronika Zawisza – Grzanka. Temat zajęć dotyczył kompetencji przyszłości i nosił tytuł: „Ja w nowoczesnym świecie” – kompetencje przyszłości. Uczniowie rozmawiali o takich kompetencjach, jak: komunikacja, kreatywność, kooperacja czy też krytyczne myślenie.