WARSZTATY EKOLOGICZNE W ZSP ŁĄCE

Dnia 13 listopada 2017 roku w naszej szkole prezes fundacji EKON p.Joanna Gawrońska przeprowadziła warsztaty dla uczniów klas VI i VII na temat

„Po co segregować odpady?”

Kolejny już raz uczniowie dowiedzieli się , że segregacja się opłaca.

…Segregując odpady zmniejszamy zanieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszanie ilości odpadów przywożonych na składowiska. Dzięki recyklingowi osiągamy niższe koszty produkcji nawet o 60 %, ograniczamy zanieczyszczenie powietrza, gleby,wody,emisję gazów cieplarnianych, produkcję odpadów przemysłowych..”

Zajęcia były bardzo ciekawe.

Wielkość czcionki
Kontrast