SYSTEM MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA

Na terenie gminy Pszczyna osiemnaście czujników monitoruje stan jakości powietrza. Wyniki można oglądać na stronie internetowej  bądź korzystając z aplikacji na telefon komórkowy.

System czujników zamontowano na wszystkich szkołach podstawowych w sołectwach, w tym na budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Łące.

Urządzenia informują o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM10.

dane pochodzą z: http://www.opalajzglowa.pl

Wielkość czcionki
Kontrast