ŚWIETLICA W NOWYM ROKU SZKOLNYM

Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka do świetlicy w nowym roku szkolnym zapraszamy do zapoznania się z regulaminem świetlicy.

Planujemy czas pracy świetlicy od 6.45 – 16.15. W przypadku  potrzeby objęcia dziecka opieką w innych godzinach należy zaznaczyć to na karcie.

Karty zgłoszenia (zał 1 do regulaminu) przyjmujemy do piątku, 6 września – dotyczy to również osób korzystających ze świetlicy w okresie zimowym.

Można je składać w sekretariacie szkoły lub u wychowawców świetlicy.

Regulamin świetlicy i karta zgłoszenia

Wielkość czcionki
Kontrast