STRAJK

Drodzy Rodzice;

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące  informuje, że – mając na uwadze przekazane przez związki zawodowe informacje – począwszy od 8 kwietnia 2019 roku zaplanowany został na terenie całego kraju, w tym Gminy Pszczyna, strajk nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół i przedszkoli, który objąć ma również naszą placówkę, a czego następstwem może być konieczność odwołania zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jak również brak możliwości wydania przez kuchnię posiłków dzieciom.

Dyrektor zobowiązany jest zapewnić dzieciom w czasie strajku niezbędną opiekę, co najprawdopodobniej możliwe będzie wyłącznie w formie zajęć grupowych zorganizowanych wspólnie dla uczniów wszystkich oddziałów.

Mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności, Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, na bieżąco monitorować będzie sytuację i podejmować wszelkie możliwe decyzję oraz działania związane z zapewnieniem dzieciom/uczniom należytej opieki w trakcie strajku.

Stosowne informacje pojawią się na stronie internetowej Zespołu.

Barbara Jastrzębska

Wielkość czcionki
Kontrast