ŚLUBOWANIE KLASY 1A I 1B

Dnia 12 października 2021 roku o godzinie 10:00 odbyło się ślubowanie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Łące.

W uroczystości tej wzięły udział dwie klasy pierwsze 1a, 1b, pani dyrektor, rodzice oraz gość honorowy – zastępca burmistrza pani Barbara Sopot-Zembok.

Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Panie wychowawczynie klas pierwszych zapoznawały i wdrażały swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcie nauki w szkole. Klasy pierwsze przygotowały na dzień ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności. Następnie uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie a pani dyrektor pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużą kredką. Pani burmistrz w ramach działań proekologicznych wręczyła pierwszoklasistom specjalne bidony a wychowawczynie upominki przygotowane przez rodziców.