REKRUTACJA do przedszkola na 2023/2024

Rekrutacja do przedszkola 

Informujemy, że nabór nowych dzieci na wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 będzie odbywał się  w formie elektronicznej od 2.03.2023r. do 16.03.2023r.
Adres strony, na której będzie można się zalogować i złożyć wniosek: https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl/

WAŻNE!

Złożony elektronicznie wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z załącznikami/wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru – w sekretariacie naszej szkoły w dniach 2.03.2023r. do 17.03.2023r. w godz. 7:00-15:00