ZGŁOSZENIE do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Terminy związane z przyjęciem kandydatów do klasy pierwszej

https://bip.pszczyna.pl/zasady-rekrutacji-na-rok-szkolny-2023-2024-do-klasy-i-szkoly-podstawowej#cnt

Zapisy odbywają się za pomocą systemu rekrutacji elektronicznej https://sp-pszczyna.nabory.pl/

W terminach 14 marca – 20 kwietnia 2023 r. zgłoszenia dzieci obwodowych

Nie będziemy prowadzić rekrutacji dla dzieci spoza obwodu ze względu na dużą ilość dzieci obwodowych.