REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Od 15 marca rusza rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Pszczyna

i trwa do 22 kwietnia 2021r.

W tym roku rekrutacja jest elektroniczna na stronie: https://sp-pszczyna.nabory.pl/

Rekrutacja do klas 0-1 w NSP nr 47 Primus w Warszawie

więcej informacji

ZAPISY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE PSZCZYNA

Jeżeli chcecie Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny na stronie https://sp-pszczyna.nabory.pl

Po wypełnieniu w systemie formularz należy wydrukować, podpisać  i złożyć w sekretariacie szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

  • Do klas I przyjmowane są:
    • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
    • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki
      w szkole podstawowej
    • dzieci odroczone od obowiązku szkolnego

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie:

od dnia 15 marca 2021 r. od godz. 8:00 do dnia 22 kwietnia 2021 r. do godz.15:00

Dodatkowy komunikat dotyczący tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej:

 nr 4 w Pszczynie, Porębie , Wiśle Małej i Brzeźcach

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, którym organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę (inną niż obwodowa) składają wnioski o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły w terminie jak wyżej.

(Podstawa prawna art.130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe – „Dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.”)

Wielkość czcionki
Kontrast