RAZEM ZMIENIAMY INTERNET NA LEPSZE

W tym roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące po raz kolejny bierze udział w organizacji Dni Bezpiecznego Internetu.

W ramach obchodów DBI 2017 w naszym zespole w lutym zrealizowane zostaną  następujące działania:
-przeprowadzenie w ramach lekcji wychowawczych i lekcji informatyki zajęć warsztatowych z dziećmi w oparciu o materiały zamieszczone na stronie DBI (projekcje filmów + pogadanki w oparciu o scenariusze);
-przygotowanie przez uczniów szkoły w ramach zajęć technicznych, plastycznych i artystycznych prac plastycznych (plakaty) dotyczących bezpieczeństwa w sieci związanych z tegorocznym hasłem. Wykonane prace posłużą do przygotowania wystawy tematycznej na szkolnym korytarzu;
-wykonanie gazetki na szkolnym korytarzu oraz w świetlicy szkolnej z informacjami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z sieci;
-zapoznanie rodziców z materiałami na temat zasad bezpiecznego korzystania przez dzieci z sieci, zagrożeń w niej istniejących. Materiały zostaną przesłane z wykorzystaniem poczty elektronicznej do każdego rodzica.
-zapoznanie wychowanków grup 0 z zasadami bezpiecznego korzystania z komputera,
-umieszczenie materiałów na temat organizacji DBI na stronie internetowej szkoły.
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

Wielkość czcionki
Kontrast