RADA RODZICÓW

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o DOBROWOLNE wpłaty na rzecz Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łące w sugerowanej kwocie 50 zł ( 1x 50 zł lub 2x 25 zł na rok szkolny). Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych pociech, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze.

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej placówki, tj.dofinansować nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody ale także doposażyć szkołę/ przedszkole w niezbędne pomoce dydaktyczne.

Rada Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łące

Bank Spółdzielczy Pszczyna

Numer rachunku: 47 8448 0004 0015 6635 3000 0101

Dziękujemy.

Wielkość czcionki
Kontrast