RADA RODZICÓW

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o dobrowolne wpłaty na rzecz Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące w sugerowanej kwocie 30 zł od każdego dziecka na rok.

Bank Spółdzielczy w Pszczynie, nr konta:

25 8448 0004 0037 9122 3000 0001

W tytule proszę wpisać dane dziecka: imię, nazwisko, klasa/grupa.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i wpłatom finansujemy dzieciom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące nagrody i świąteczne prezenty  oraz możemy doposażyć szkołę i przedszkole w potrzebny sprzęt.

Bieżące informacje na temat działalności Rady Rodziców mogą Państwo znaleźć na stronie szkoły.

Wielkość czcionki
Kontrast