RADA RODZICÓW

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o dobrowolne wpłaty na rzecz Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące w sugerowanej kwocie 50 zł od rodziny na rok.

Bank Spółdzielczy w Pszczynie, nr konta:

25 8448 0004 0037 9122 3000 0001

W tytule proszę wpisać dane dziecka: imię, nazwisko, klasa/grupa oraz dane rodzeństwa.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i wpłatom finansujemy dzieciom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące wycieczki, konkursy, zawody, imprezy kulturalne i okolicznościowe, prezenty świąteczne, nagrody, możemy doposażyć szkołę i przedszkole w potrzebny sprzęt.

Bieżące informacje na temat działalności Rady Rodziców mogą Państwo znaleźć w szkole i przedszkolu na tablicy korkowej przy szatniach.

Wielkość czcionki
Kontrast