PROTOKÓŁ NR 2 Z ZEBRANIA RR

PROTOKÓŁ NR 2 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE, 05.11.2019 r.

W zebraniu udział wzięli Członkowie Rady Rodziców wg załączonej listy obecności-  29 osób oraz opiekun Spółdzielni Uczniowskiej „Słoneczko” -pani  Teresa Michna

Przebieg spotkania przedstawił się następująco:

 • Przewodnicząca Rady Rodziców przywitała wszystkich obecnych.
 • Poddano głosowaniu następujące wnioski Rady Pedagogicznej dotyczące dofinansowania nagród w konkursach:
  • Wniosek nauczyciela Iwony Jacek
   • 150 zł Konkurs pięknego czytania – głosujących 29, za – 29, przeciw 0, nikt się nie wstrzymał
  • Wniosek Doroty Jastrzębskiej głosujących 29, za – 29, przeciw 0, nikt się nie wstrzymał – dla obu wniosków
   • 150 zł Konkurs różańcowy
   • 150 zł Konkurs o ulubionym świętym
  • Wniosek Barbary Masny – wniosek odrzucono głosujących 29, za – 9, przeciw- 20 , nikt się nie wstrzymał
   • 9,50 zł os osoby x około 50 uczniów Olimpiada Olimpusek dla klas I-IV
  • Wniosek pedagoga Marzeny Ostrowskiej  głosujących 29, za – 29, przeciw 0, nikt się nie wstrzymał – dla wszystkich wniosków
   • 250 zł na konkurs DBI
   • Konkurs w ramach Dnia Profilaktyki Zdrowia Psychicznego
   • Nagrodzenia aktywności wolontariuszy
  • Wniosek nauczycieli Moniki Załuckiej i Dominiki Machnik głosujących 29, za – 29, przeciw 0, nikt się nie wstrzymał – dla obu wniosków
   • 200 zł „Złotouści”
   • 100 zł Świąteczne wianki
  • Wniosek nauczycieli przedszkola głosujących 29, za – 29, przeciw 0, nikt się nie wstrzymał – dla wszystkich wniosków
   • 200 zł konkurs na książeczkę sensoryczną
   • 200 zł na drewniana zabawkę
   • 200 zł matematyczna ekotorba
   • 200 zł zima na okrągło i kwadratowo
   • 200 zł konkurs muzyczno-recytatorski
   • 200 zł turniej matematyczny
  • Wniosek pedagoga Marzeny Ostrowskiej dotyczący dofinansowania do szkolenia dla uczniów klas 8 oraz 7 z zakresu tematyki mobbingu wśród dzieci i młodzieży i relacji rówieśniczych – kwota 600 zł – głosujących 29, za – 24, przeciw 5, nikt się nie wstrzymał

 

 • Zebrano informacje dotyczące osób chętnych do obsługi stoisk w trakcie organizowanych przez Radę Rodziców Jasełek
 • Ustalono termin następnego zebrania na dzień 05.02.2020 r. na godzinę 17:30

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Dagmara Ziebura

Wielkość czcionki
Kontrast