PROTOKÓŁ NR 2 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE, 23.10.2018 r.

PROTOKÓŁ NR 2 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĄCE, 23.10.2018 r.
W zebraniu udział wzięli Członkowie Rady Rodziców wg zamieszczonej listy obecności oraz Dyrektor ZSP, mgr Barbara Jastrzębska
Przebieg spotkania przedstawia się następująco:


1. Przewodnicząca Rady Rodziców przedstawiła preliminarz wpływów i wydatków na rok szkolny 2018/2019, który został przyjęty w drodze uchwały przez wszystkich uprawnionych członków RR
2. W związku z uchwaleniem preliminarza, wszyscy członkowie Rady przychylili się do propozycji sfinansowania pomocy dla pracowni fizyczno – chemicznej w kwocie 8500 zł oraz dofinansowania zabawek i pomocy dydaktycznych w grupach przedszkolnych
w kwocie 500 zł na grupę. Dyrektor zwróciła się do Rady z prośba o możliwość dofinansowania pracowni polonistycznej – zakupu gry „Władca słów” będącej pomocą dla uczniów z problemami z gramatyką i ortografią.
3. Przewodnicząca odczytała regulamin, Regulamin Rady Rodziców stworzony przez Skarbnika Rady panią Aleksandrę Budniok. Regulamin został zaakceptowany w drodze jednomyślnego głosowania.
4. Podjęto zgodną decyzję o dofinansowaniu przez Radę Rodziców wycieczek szkolnych w kwocie 10 zł na osobę
5. Rada Rodziców zaakceptowała dofinansowanie do zakupu szafek dla uczniów szkoły w kwocie do 1000 zł
6. W związku z ponownym uczestnictwem szkoły w projekcie KidsSpeak członkowie Rady zostali poproszeni o rozeznanie w klasach, czy są osoby chętne do przyjęcia na czas wolontariatu gości w nim uczestniczących. Chętni maja zgłaszać się
do końca roku. Projekt będzie trwał od 6-25 maja 2019 roku.
7. Ustalenia RR dotyczące Mikołaja :
8. RR ostatecznie potwierdziła, że:
• Dla dzieci szkolnych RR finansuje pokaz w kwocie 4,60 na osobę oraz dodatkowo słodycze. Całkowity koszt to 1250 zł. Zaproponowano event organizowany przez „Fabrykę kreatywności” z Kęt – pokazy z zastosowaniem suchego lodu oraz inne atrakcje naukowe. Projekt został przyjęty jednogłośnie.
• Dla dzieci przedszkolnych RR sfinansuje paczuszkę od Mikołaja w kwocie 12zł na osobę ( RR przedstawiła pomysły na prezenty – spośród których wybrano grę „Małpki” oraz słodycz )
9. Rada Rodziców zastanawiała się nad możliwością finansowania konkursu matematycznego Kangur dla wszystkich chętnych dzieci. Na chwilę obecną ustalono dofinansowania w kwocie do 300 zł z możliwością rozszerzenia dofinansowania.
10. Przewodnicząca Rady Rodziców przedstawiła pomysł p. Aleksandry Budniok – skarbnika RR na zorganizowanie balu karnawałowego jako środka uzyskania funduszy przez RR dla potrzeb szkoły i przedszkola. Impreza miałaby zostać zorganizowana w restauracji, a RR byłby jej organizatorem. Zgłosiły się chętne osoby do rozeznania tematu ( Dom Markowy w Porębie – p. Iwona Mucha, Koziołek p. Justyna Waliczek, Złota Podkowa – p. Asia )
11. Rada Rodziców obradowała na temat organizacji kiermaszu świątecznego. Ustalono:
• Kiermasz będzie organizowany w szkole przez dwa tygodnie, przez dwa dni w trakcie trwania jasełek oraz przed kościołem w Łące w dzień odpustu – jednocześnie podjęto decyzje o rezygnacji ze stoiska na pszczyńskim rynku
• Ustalono, że każda klasa/grupa dostarczy minimum 15 fantów i 1 ciasto. Fanty należy dostarczyć do 27.11.2018 r. Proszono wszystkich o przekazanie informacji osobom dostarczającym fanty, że ułatwieniem byłoby gdyby dostarczane fanty były już zapakowane.
• Ustalono, że przedszkole i klasy I-III dostarczą ciasta na 18.12.2018 a klasy IV-VIII na dzień 19.12.2018 r. Ciasta należy przynosić do kuchni przy sali wielofunkcyjnej – najlepiej żeby były pokrojone.
• Poproszono chętne osoby do deklarowania godzin w których chciałyby pomagać w sprzedaży fantów zarówno pod kościołem jak i w szkolnym korytarzu oraz na Jasełkach.
12. Rada Rodziców została poproszona o dofinansowanie nagród w konkursie upamiętniającym odzyskanie niepodległości w kwocie 200 zł. Rada Rodziców jednogłośnie przychyliła się do prośby.
13. Ustalono termin następnego spotkania na dzień 27.11.2018 r. na godzinę 17:30

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Rady Rodziców z roku 2018/2019
Dagmara Ziebura

Wielkość czcionki
Kontrast