PODSUMOWANIE PROJEKTU

27 maja w naszym Zespole miało miejsce ważne wydarzenie- podsumowanie projektu Kreatywny nauczyciel  -zmotywowany uczeń.

Podsumowane zostały m.in.mobilnosci nauczycieli. Podczas prezentacji skupiliśmy się w głównej mierze na efektach i na tym jaką drogą chcemy dalej jako Zespół podążać.  Był to też czas, aby pokazać efekty realizacji PBO 2022. Uczestnicy spotkania mogli wziąć udział w zajęciach języka angielskiego oraz informatyki i tym samym zobaczyć nowe dwie pracownie.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz gminnych, przedstawiciele władz samorządowych, Prezydium Rady Rodziców oraz uczestnicy mobilności.