PODRĘCZNIKI SZKOLNE

 

Uczniowie otrzymają podręczniki z dotacji do wszystkich przedmiotów, za wyjątkiem religii;

w związku z tym prosimy dzieci uczęszczające na katechezę w szkole do zakupu podręczników;

poniżej spis podręczników do nauki religii:

klasa 1 – W drodze do Wieczernika. Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa   red. Wł. Kubik WAM, Kraków Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

klasa 2 – W drodze do Wieczernika Kochamy Pana Jezusa, red. Wł. Kubik, WAM, Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

klasa 3 – W drodze do Wieczernika Jezusowa wspólnota serc, red. Wł. Kubik, WAM, Kraków Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

klasa 4 – Drogi Przymierza– Zaproszeni przez Boga red. Z. Marek, WAM Kraków Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

klasa 5 – Drogi Przymierza -Obdarowani przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

klasa 6 – Drogi Przymierza -Przemienieni przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków  Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

klasa 7 – W drodze do Emaus –Jezus uczy i zbawia. Podręcznik dla kl. 7.WAM, Kraków  Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

klasa 8 – W drodze do Emaus –Jezus działa i zbawia. Podręcznik dla kl. 8.WAM, Kraków  Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Wielkość czcionki
Kontrast