DNI BEZPIECZNEGO INTERNETU- DBI 2016

W ramach realizacji Międzynarodowych Dni Bezpiecznego Internetu kolejny raz podjęto w naszej szkole szereg działań obejmujących całą społeczność szkolną od klasy I do VI. W okresie lutego i marca staraliśmy się dotrzeć z informacjami do jak najszerszego grona odbiorców.

Na lekcjach informatyki zostały przeprowadzone zajęcia na temat bezpieczeństwa w Sieci, złośliwego oprogramowania, praw autorskich i zasad korzystania z portali społecznościowych. Uczniowie wraz z nauczycielem informatyki opracowywali netykiety.

Podczas zajęć wychowawczych i lekcji informatyki nauczyciele rozmawiali z uczniami na temat cyberprzemocy, gier społecznościowych oraz ochrony danych osobowych. Uświadamiali i uwrażliwiali na to, że po drugiej stronie monitora znajduje się żywa osoba, często kolega z klasy, czy szkoły. Bardzo ważne było wskazanie uczniom, gdzie i w jaki sposób mogą szukać pomocy w sytuacji, gdy staną się ofiarą internetowej przemocy. W trakcie prowadzący zajęć wykorzystywali między innymi profesjonalnie przygotowane materiały ze strony sieciaki.pl. Podczas zajęć szczególny nacisk położono na zakaz udostępniania informacji, w tym zdjęć osób bez ich zgody.

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszył się zorganizowany konkurs związany z odpowiedzialnym zachowaniem w Internecie czyli „Netykieta”. Uczniowie wykazali się wielką pomysłowością w tworzeniu plakatów, zastosowali różnorodne techniki plastyczne, większość plakatów sporządzili korzystając z programów graficznych. Teraz na autorów najlepszych prac czekają dyplomy i nagrody ;-D.

Jesteśmy przekonani, że w wyniku podjętych przez nas działań nasi uczniowie zwiększyli swoją świadomość na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą Internet chcemy, aby dokonywali odpowiednich wyborów w celu zapewnienia sobie i innym bezpieczeństwa w Sieci, a ich Rodzice byli świadomi korzyści i zagrożeń jakie niesie sieć.

Szczególne podziękowania pragniemy złożyć firmom: “Unikomp” Salon Komputerowy Adam Blankenstein, mieszczącej się w Pszczynie oraz „Tomkomp serwis” Tomasz Białas z Suszca, które zaangażowały się w naszą działalność edukacyjną dzieci poprzez sponsoring nagród.

Dzięki podjętym działaniom nasza placówka jak co roku otrzymała certyfikat potwierdzający organizację lokalnych Dni Bezpiecznego Internetu.

certyfikat DBI

Wielkość czcionki
Kontrast