OLIMPIADA KLAS II

21 czerwca klasy II wzięły udział w sportowej Olimpiadzie. Klasy były wymieszane tak, aby siły były zrównoważone.

Celem zabawy było:

  • rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci;
  • tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole;
  • uczestniczenie w zabawach ruchowych z elementami rzutu i chwytu;
  • poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej;
  • rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa;
  • promowanie wśród uczniów rywalizacji z zachowaniem zasady „fair play”;
  • poznawanie i stosowanie zasad właściwego dopingu sportowego;
  • integrowanie klas

Dzięki rywalizacji sportowej rozwija się inteligencja emocjonalna oraz zwiększa się poziom motywacji, dlatego uprawianie jakiejkolwiek aktywności fizycznej jest tak ważne zwłaszcza dla dzieci. Na zakończenie dzieci otrzymały po medalu i pucharze dla każdej klasy, następnie relaksowaliśmy się na kocykach z przekąskami 🙂

W tym dniu każdy był zwycięzcą !