Nowe ograniczenia

Przedszkola tylko dla określonych grup dzieci

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej) oraz innych zgodnie z rozporządzeniem https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf

Osoby uprawnione, chcące zapisać dziecko – proszone są o kontakt telefoniczny!

(z sekretariatem 32 210 50 26 lub z dyrekcją 668 135 651)

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Wielkość czcionki
Kontrast