mLegitymacja

Już za niedługo uczniowie naszej szkoły będą mogli skorzystać z mLegitymacji czyli legitymacji szkolnej w wersji mobilnej (na smartfona).

Znalezione obrazy dla zapytania mlegitymacja

mLegitymacja jest  równoprawnym dokumentem do tradycyjnej, papierowej legitymacji i  poświadcza ona uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów środkami komunikacji oraz jest podstawą do otrzymania innych przysługujących uczniom zniżek.

W fazie testowej zaprosiliśmy do skorzystania z mobilnej wersji legitymacji uczniów klasy siódmej. Ponieważ nikt z nich nie zdecydował się na taką wersję legitymacji – zapraszamy do niej w kolejności uczniów obecnej klasy 6a. Na kolejne klasy przyjdzie również pora 😉

Wszelkie informacje dotyczące sposobu „załatwiania” mLegitymacji można otrzymać w sekretariacie.

Mobilną legitymację może otrzymać docelowo każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu.

https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna

Wielkość czcionki
Kontrast