Międzyszkolny konkurs historyczny: ” Śladami Daisy”.

W dniu 29 września 2023 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jankowicach odbył się międzyszkolny konkurs historyczny: ” Śladami Daisy”.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów postacią księżnej Daisy, a w szczególności z jej działaniami o charakterze społecznym, charytatywnym i proekologicznym, promocja postaci Marii Teresy Oliwii Hochberg von Pless, rozbudzenie zainteresowania lokalną historią, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów w zakresie języka angielskiego oraz mowy śląskiej, rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz znajomość zasad I pomocy przedmedycznej.

Rozgrywki międzyszkolne odbywały się w 7 etapach. Każda konkurencja wymagała wykazania się wiedzą teoretyczną, niektóre zaś odnosiły się do umiejętności praktycznych związanych z bandażowaniem ręki i znajomości zasad kultury jak na przykład etap dotyczący etykiety stołu.

Podczas pobytu w szkole w Jankowicach panowała radosna atmosfera , ubiory z okresu międzywojennego , także muzyka z tego okresu.

W potyczkach uczestniczyło 9 szkół.

Naszą szkołę reprezentowali: Kornelia Szklanny, Miłosz Białas oraz Szymon Kotas, którzy w imieniu wszystkich uczniów zajęli

zaszczytne II miejsce.

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM !