MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIE KADRY

 

RELACJA Z MOBILNOŚCI
Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej 2021/2022

W ramach projektu ,,Kreatywny nauczyciel – zmotywowany uczeń”, realizowanego ze środków POWER nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łące uczestniczyli w dokształcających kursach metodycznych, które odbyły się w Grecji oraz we Włoszech.
Podczas pobytu w Iraklionie, w dniach od 23 do 27 sierpnia, Barbara Jastrzębska oraz Grzegorz Świerkot wzięli udział w szkoleniu „ICT in inclusive education”. Tematykę tego szkolenia stanowiła technologia informacyjno – komunikacyjna w edukacji włączającej. Udział w nim pozwolił na poznanie programów i aplikacji do wykorzystania podczas lekcji. To umożliwi uatrakcyjnienie zajęć i wybór najskuteczniejszych metod nauczania.

Kolejne uczestniczki mobilności Dorota Jastrzębska, Magdalena Piekarczyk i Anna Smołka poznały wiele ciekawych pomysłów do dalszej pracy podczas kursu Innovative Teaching Methods, realizowanego w dniach od 1 listopada do 5 listopada, w Pireusie. Był to wspaniały i dobrze wykorzystany czas. Każdego dnia uczestniczyły w zajęciach, poznając różne metody i formy pracy. Omawiana była metoda projektu, mapy myśli, debaty czy też aktywności związane z teatrem. Dzięki temu, że w grupie znajdowały się osoby z różnych państw, między innymi Rumunii, Chorwacji, Turcji czy Włoch, można było wymieniać się swoimi doświadczeniami, innowacyjnymi metodami nauczania, dzielić się swoimi przemyśleniami czy też spostrzeżeniami, a także przybliżyć sobie nawzajem kulturę własnego kraju, a także różne tradycje i zwyczaje. Pozostali nauczyciele zdobywali nowe doświadczenia podczas szkoleń, które odbyły się we Florencji, w dniach od 14 do 18 lutego. Ewa Czarska, Barbara Grelowska oraz Gabriela Pustelnik uczestniczyły w kursie The child first: Montessori, Reggio Emilia System, and contemporary approaches to pre-school education. Miały one możliwość poznania teoretycznych podstaw myśli Marii Montessori oraz dowiedzieć się, na czym polega system Emilii Reggio w wychowaniu przedszkolnym we Włoszech. Oprócz teorii było także praktyczne wykorzystanie tych dwóch podejść w nauczaniu. Szkolenie pozwoliło na nowo spojrzeć na swoją pracę, wniosło wiele inspiracji i pomysłów. Zapoznano się ze sprawdzonymi rozwiązaniami, dotyczącymi najefektywniejszego wykorzystania potencjału dziecka w wieku przedszkolnym. Wiedza zdobyta podczas kursu pozwoli dobrać metody, które można zastosować w naszych warunkach edukacyjnych i jeszcze bardziej motywować wychowanków do pracy.
Integrating Creativity and Innovation into Teaching to szkolenie, w którym udział wzięły Renata Bielecka-Witek, Kinga Smolarz i Alina Świerkot. Podczas zajęć największy nacisk kładziono na wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie przekazywania wiedzy uczniom. Punktem wyjścia były zagadnienia teoretyczne z zakresu umiejętności miękkich i twardych oraz stosowania kreatywnych modeli nauczania. Wiele uwagi poświęcono również praktycznemu wykorzystaniu różnorodnych programów i aplikacji wspierających proces uczenia się, w tym lekcje z wykorzystaniem platform video.
To było bardzo inspirujące doświadczenie, które pozwoliło zarówno poszerzyć horyzonty, jak i zdobyć nową wiedzę, która chętnie zostanie wykorzystana w codziennej praktyce szkolnej.
Nasi nauczyciele wzięli udział również w kursie metodycznym CLIL in Practice: Focus on Florence. Anna Adam, Anna Kuś, Teresa Krawieczek i Karina Pistelok podczas szkolenia poznały innowacyjną metodę nauczania – CLIL (Content and Language Integrated Learning). Jest to metoda zintegrowanego nauczania przedmiotu oraz języka obcego. Podczas lekcji prowadzonych tą metodą język obcy i treści nauczania przedmiotowego są ze sobą ściśle powiązane. Sprzyja to uczeniu się, jak również rozwijaniu wyższych procesów myślowych, komunikacji i motywacji. Zapoznanie z metodą CLIL oparte było na historii, zabytkach i kulturze Florencji. Różnorodne materiały oraz techniki nauczania przybliżyły wiele faktów związanych z historią miasta, rodem Medyceuszy, artystami tworzącymi w nim swoje najwspanialsze dzieła – Botticellim, Michałem Aniołem oraz Dante Alighierim a także ludźmi filmu, teatru i sztuki.
Dla nauczycieli udział w kursie był okazją do rozwijania umiejętności językowych, doskonalenia warsztatu, zdobycia nowych doświadczeń, pomysłów i inspiracji, istotnych dla pracy i rozwoju zawodowego. Pozyskana wiedza z pewnością zostanie wykorzystana podczas lekcji w szkole.

Anna Kuś
Teresa Krawieczek