LICZBA PI

OBCHODY DNIA LICZBY Pi- 14 MARCA (wtorek):

1. GAZETKA NA KORYTARZU SZKOLNYM POŚWIĘCONA LICZBIE Pi.
2. PREZENTACJA MULTIMEDIALNA O LICZBIE Pi (wyświetlana na korytarzu szkolnym).
3. Konkurs na zapamiętanie najdłuższego rozwinięcia liczby Pi (5 min.)- zwycięża osoba, która wypisze jak najwięcej cyfr po przecinku.
4. Konkurs Pi- wyrazy czyli takie, w których jest ukryte Pi (np. pieniądz, pieszy) w określonym czasie (3 min.) wypisują kolejne wyrazy, zwycięża osoba, która wypisze ich jak najwięcej.
5. Na lekcjach matematyki zostanie , przeprowadzona specjalna lekcja o liczbie Pi. Uczniowie wypełnią karty pracy, rozwiążą zagadki związane z tą liczbą, wezmą udział w konkursach (dla chętnych).

π ≈ 3,1415…

Oto jeden z wierów pozwalających zapamiętać kolejne cyfry rozwinięcia liczby π

Raz w maju, w drugą niedzielę

Pi liczył cyfry pan Felek.

Pomnożył, wysumował,

Cyferki zanotował,

Ale ma ich niewiele…

(Licząc litery w poszczególnych wyrazach otrzymujemy kolejne cyfry Pi). Podobne wierszyki znane są również w języku angielskim, francuskim, rosyjskim i innych.

Zapraszamy