KSIĄŻKI DO NAUKI RELIGII

W szkole prowadzone są zajęcia katechetyczne Kościoła Rzymskokatolickiego dla uczniów, których rodzice wyrażą chęć uczestnictwa.

W roku szkolnym 2019/20 obowiązuje ten sam zestaw podręczników i ćwiczeń, co w poprzednim roku szkolnym.

Dla przypomnienia obowiązujące serie to:

klasy 1 -3  „W drodze do Wieczernika”

klasy 4 – 6  „Drogi Przymierza”

klasy 7 – 8  „W drodze do Emaus”

odpowiednie dla danego poziomu klasy.

Wielkość czcionki
Kontrast