Konkursy w ramach Powiatowego Tygodnia Kariery.

Drodzy uczniowie, jak co roku organizujemy w naszej szkole Tydzień Kariery. W tym roku trwa on od 26 do 30 października. Oczywiście organizować będziemy w  związku z tym zajęcia tematyczne oraz konkursy do udziału w których serdecznie zapraszamy.

Dla uczniów klas 1-3 organizujemy konkurs plastyczny pt „ZAWODY MOICH BLISKICH”. Tematem pracy jest przedstawienie w formie graficznej zawodu wykonywanego przez Rodzica ucznia lub innego krewnego.
Format pracy -A4, technika plastyczna płaska (rysunek kredkami, farbami, wydzieranka, wylepianka, kolaż). Prace podpisane imieniem, nazwiskiem oraz klasą należy dostarczać w terminie do 28 października 2020r. do gabinetu pedagoga lub biblioteki szkolnej. Prace zostaną wystawione na terenie szkoły.

Dla uczniów klas 7-8 organizujemy konkurs literacki pt „ MÓJ LIST DO PRZYSZŁEGO PRACODAWCY”. Uczniowie mają za zadanie przedstawić swoją osobę, swoje umiejętności w taki sposób, aby zachęcić przyszłego, wymarzonego pracodawcę do zatrudnienia ich na konkretnym stanowisku.
List powinien mieć charakter listu motywacyjnego, o formacie nie przekraczającym 2 stron A4, pisany czcionką Times lub Ariel, wielkości 13 z interlinią 1,5. Prace podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą listy należy składać do gabinetu pedagoga lub biblioteki szkolnej w terminie do 28 października 2020 r.

Dla uczniów klas 7-8 proponujemy również konkurs „Moja praca moja pasją”. Zadanie konkursowe polega na przeprowadzeniu wywiadu z Rodzicem na temat wykonywanej przez niego pracy zawodowej. Wywiad powinien być sfilmowany, długość nagrania nie powinna przekraczać 5 minut. Nagranie należy dostarczyć w formie zapisu cyfrowego na pendrivie do biblioteki szkolnej lub pedagoga w terminie do 28 października 2020 r.

Na autorów wyróżnionych prac czekają nagrody ;-D

Wielkość czcionki
Kontrast