KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY pt.

„Zima widziana oczami dziecka”

 

Adresaci konkursu:

 Uczniowie klas I-III

 Cele konkursu:

  1. Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.
  2. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci.
  3. Doskonalenie zdolności manualnych i rozwijanie ekspresji plastycznej.
  4. Rozwijanie zainteresowań dotyczących zmian zachodzących w przyrodzie w okresie zimowym.

Zasady konkursu:

Czas trwania konkursu: od 02.01.- 31.01.2023r.

Wymagania techniczne:
a. Samodzielna twórczość plastyczna dziecka,
b. Technika dowolna,
c. Format pracy: A3 lub A4.  Praca płaska.

Metryczka:
Każda praca powinna mieć dołączoną na odwrocie metryczkę zawierającą:

imię i nazwisko dziecka –autora pracy,  klasę do której uczęszcza dziecko.

Kryteria oceny:
–  zgodność z tematem,

– oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość,

– samodzielność wykonania,

– estetyka i staranność wykonania,

– różnorodność użytych materiałów, zastosowanych technik plastyczny

Nagrody:
W konkursie przewidziano nagrody oraz pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników.

Składania prac:
Prosimy składać pracę u wychowawcy lub Pani Magdalenie Piekarczyk lub Magdalenie Kozarowskiej.

Po zakończeniu konkursu przewiduje się wystawę prac wszystkich uczestników i informację na stronie internetowej.