Konkurs plastyczny dla klas I-III „Jesienne krajobrazy”

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-III do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Jesienne krajobrazy”.

Rozejrzyjcie się wokół siebie. Twórzcie swoje prace, inspirując się pięknem i barwami jesiennych krajobrazów.

Jesień wcale nie musi być smutna 🙂 

REGULAMIN

1. Technika prac plastycznych – dowolna.
2. Format prac plastycznych – A4 lub A3.
3. Praca powinna być wykonana samodzielnie.
4. Temat pracy – Jesienny krajobraz.
5. Termin i miejsce oddawania prac – 21 października 2022 r. – do organizatorek konkursu (Magdalena Piekarczyk, Magdalena Kozarowska).
6. Każde dziecko może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
7. Każda praca powinna zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy zawierającą następujące dane:
– Imię i nazwisko dziecka,
– Klasa.
Jury będzie oceniać:
– Wkład pracy własnej,
– Ciekawą technikę wykonania,
– Estetykę wykonania,
– Zgodność pracy z tematyką.