KONKURS PLASTYCZNY – „ATRAKCJE PSZCZYNY”

Rok 2023 został ogłoszony w Pszczynie i Wałbrzychu rokiem Daisy.

Zachęcamy uczniów  klas  I- III do udziału w konkursie plastycznym : „ATRAKCJE PSZCZYNY”

 

Regulamin konkursu poniżej:

I.  Cele konkursu:

 1. Rozwijanie pasji artystycznych uczniów szkoły podstawowej oraz wzbudzanie ich zainteresowania sztuką.
 2. Promowanie dziedzictwa kulturowego Pszczyny.
 3. Kształtowanie wyobraźni oraz inwencji twórczej uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych inspirowanych miastem Pszczyna.
 4. Popularyzacja wiedzy o Pszczynie – miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczych i turystycznych.
 5. Wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej uczniów.

II Warunki udziału w konkursie:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów w ZSP w Łące.
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III.
 3. Praca powinna być wykonana samodzielnie.
 4. Do konkursu można zgłosić tylko jedną pracę plastyczną – tematyka: „Atrakcje Pszczyny”.
 5. Format pracy do wyboru:

– praca płaska A4 lub A3

– praca przestrzenna

 1. Technika wykonania: dowolna.
 2. Praca musi być podpisana na odwrocie kartki według wzoru: imię, nazwisko, klasa.
 3. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2023r. osobiście organizatorom konkursu.
 4. Każdy uczestnik otrzyma dyplom a laureaci nagrody.

III.  Kryteria oceny:

 • zgodność pracy z tematem,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność i pomysłowość,
 • walory artystyczne tj. kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,
 • stopień trudności wykonania,
 • samodzielność

 Organizatorzy: Magdalena Piekarczyk, Magdalena Kozarowska