KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI DNIA JEZIORA GOCZAŁKOWICKIEGO

„Dzień Jeziora Goczałkowickiego – Pomyśl i nie śmieć!”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Szkolny etap: prace składamy u p. Elżbiety Tomczykiewicz do 30.03.2020 r. z tych prac wybierzemy 9 najlepszych i prześlemy je do organizatora konkursu.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy punkty dodatnie z zachowania i nagrodę niespodziankę.

Cele:

Najważniejszym celem konkursu jest promowanie wśród dzieci postaw i nawyków proekologicznych oraz uświadomienie dzieciom, że:

 • każdy człowiek ma wpływ na stan środowiska,
 • wszystko co otacza człowieka jest środowiskiem,
 • każdy człowiek jest bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialny za aktualny i przyszły stan środowiska,
 • przyzwyczajanie dzieci do ładu i porządku w swoim najbliższym środowisku

Zasady konkursu:

 • przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu zawartego w tytule,
 • konkurs przeznaczony jest dla klas 0-8 szkół podstawowych znajdujących się
  w miejscowościach sąsiadujących z jeziorem Goczałkowickim tj.: ZSP Łąka, ZSP Wisła Wielka, SP Wisła Mała, SP Strumień, SP Zabłocie, SP1 Chybie, SP 2 Chybie,
  SP Zabrzeg, SP Goczałkowice,
 • prace powinny być wykonane samodzielnie przez dzieci na papierze formatu A4 techniką dowolną (płaską), najlepiej gdyby zawierały tekst związany z tematem zawartym
  w tytule (hasła proekologiczne),
 • każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę w której będzie widniała informacja o nazwie szkoły
 • każda szkoła może do konkursu zgłosić maksymalnie 9 prac,
 • zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez szkołę warunków niniejszego regulaminu, a także wyrażeniem zgody na nieodpłatne wyeksponowanie prac

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 18.04.2020r. ok. godz. 15.30 w Porcie w Wiśle Wielkiej, podczas imprezy zorganizowanej dla osób sprzątających obrzeża jeziora Goczałkowickiego w ramach „Dnia Jeziora Goczałkowickiego – Pomyśl i nie śmieć!”

Ocena i nagrody:

 • do przyznawania nagród upoważnione jest Jury powołane przez organizatorów konkursu,
 • prace oceniane będą w podziale na szkoły,
 • Jury przyznaje 1 nagrodę w postaci 8 tysięcy z przeznaczeniem na doposażenie sal biologiczno – chemicznych dla zwycięskiej szkoły,
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród,
 • Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Wielkość czcionki
Kontrast