KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY „ZABAWKA SENSORYCZNA”

Zapraszamy uczniów klas I-IV do pierwszego w tym roku szkolnym konkursu:)

Szczegóły poniżej.

KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY

„ZABAWKA SENSORYCZNA”

„Dotyk, słuch, wzrok – poznajemy świat zmysłami”

 

Zaprojektuj i własnoręcznie wykonaj zabawkę/pomoc sensoryczną, która będzie stymulowała zmysły, umiejętności logiczne, manualne lub komunikacyjne może to być np. mata sensoryczna, książeczka sensoryczna, zabawka do terapii wzrokowej, słuchowej, pudełko sensoryczne, rękawica sensoryczna.

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-IV.

 CELE KONKURSU

 • rozwijanie kreatywności, twórczości i wyobraźni dziecka,
 • ćwiczenie zręczności i logicznego myślenia,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • wykorzystanie pomocy do terapii integracji sensorycznej dzieci, pracy rewalidacyjnej, zajęć w szkole,
 • rozwijanie umiejętności społecznych – chęci niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

WARUNKI OGÓLNE
Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Wykonanie jednej pracy konkursowej przez uczestnika – zabawki/pomocy sensorycznej.
 • Dzieci mogą wykonać pracę z pomocą rodzica.
 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką na przykład– z tektury, materiału, filcu, papieru piankowego, sznurka, wstążki, papieru ściernego, guzików, itp. ogranicza nas tylko wyobraźnia.
 • W przypadku przygotowania np. książki sensorycznej powinna ona liczyć min. 5 kartek oraz posiadać sztywne okładki.
 • Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi, stają się własnością organizatora.
 • Do pracy prosimy dołączyć metryczkę (imię i nazwisko, klasa).

Prace konkursowe będą podlegały następującej ocenie:

 • bogactwo doznań sensorycznych, oryginalność, zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka wykonania.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Prace należy oddać organizatorom do 31 października 2023 r. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej, odbędzie się wystawa prac.
Laureatów Konkursu wyłoni komisja powołana przez organizatora.
Komisja konkursowa wyłoni trzy najlepsze prace.
Zwycięzcy – zdobywcy miejsc I, II, III- otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Wyróżnione dodatkowo prace również otrzymają nagrody i dyplomy. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

Organizator: Magdalena Kozarowska, Magdalena Piekarczyk

 

ZGODA RODZICÓW NA WYKORZYSTANIE PRACY DZIECKA

 

Oświadczam, że praca konkursowa jest wynikiem pracy dziecka.
Zezwalam na pozostawienie pracy  w placówce i wykorzystywanie przygotowanej pomocy sensorycznej do pracy z dziećmi/uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łące.

……………………………………………….

Miejscowość, data

……………………………………………..

Podpis rodzica/opiekuna prawnego