Konkurs na najbardziej magiczną zakładkę do książki

Zapraszamy uczniów klas I-III do wzięcia udziału w konkursie „Na najbardziej magiczną zakładkę do książki”.
Prace należy dostarczyć Magdalenie Piekarczyk lub Magdalenie Kozarowskiej do 15 listopada 2022 roku.
ZASADY I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU:
1. Zakładka może być wykonana techniką dowolną (malarstwo, kolaż, rysunek, techniki mieszane). Można wzorować się na tematyce baśni, legend, mitów.
2. Praca może mieć dowolny kształt oraz może być wykonana z różnego rodzaju materiałów nie
brudzących książki.
3. Musi być dwustronna.
4. Każde dziecko, które bierze udział w konkursie może oddać tylko jedną pracę.
5. Prace oddane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi,
a także nie prezentowanymi na innych konkursach.
6. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych w klasach I-III województwa śląskiego.
7. Organizatorem konkursu jest Dział Komunikacji Społecznej Pałacu Młodzieży w Katowicach.