KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY „Świąteczne emocje”

Przygotujcie jeden komiks w wersji papierowej lub elektronicznej. Prace powinny w sposób optymistyczny nawiązywać do mikołajek lub Bożego Narodzenia. Dopuszcza się również wersje humorystyczne, nieuwłaczające niczyjej godności. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do 17.12.2021 r. lub przesłać na adres rbielecka-witek1@zsplaka.onmicrosoft.com w temacie: „Konkurs – Świąteczne emocje”.
Regulamin w załączniku