Konkurs Literacko-Plastyczny „Świąteczne emocje”

Z przyczyn zdrowotnych oraz w związku z przejściem na zdalny system nauczania przedłużeniu ulega termin przyjmowania prac konkursowych (do 11 stycznia 2022 r.) oraz termin ogłoszenia wyników, które zostaną podane 14 stycznia 2022 r.