Konkurs literacki

„Człowiek uczy się przez całe życie, przez co codziennie ulega przemianie”

Konkurs literacki dla uczniów klas 7-8 ZSP w Łące

pod patronatem pani dyrektor Barbary Jastrzębskiej

Celem konkursu na najlepszą rozprawkę  jest pobudzenie aktywności młodzieży,
a także uzyskanie wiedzy o tym, jak młodzież postrzega współczesną szkołę oraz nauczycieli.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają oceny za osiągnięcia w konkursie wiedzy.

Zapraszamy uczniów do napisania rozprawki na jeden  z podanych przez organizatora tematów.

 • ”Nauczanie zdalne nigdy nie zastąpi nauczania stacjonarnego”
 • „Czy nauczyciele są potrzebni uczniom”
 • „Czy nauczanie zdalne przyniosło uczniom jakieś korzyści”

Pamiętaj, aby odwołać się do przykładów z literatury, filmu, historii i własnej obserwacji.

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs jest jednoetapowy
 2.  Do konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane indywidualnie
 3.  Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać maksymalnie 1 pracę konkursową

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Zgłoszenie rozprawki do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca została wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu
 2. Format arkusza papieru do rozprawki ma być formatu A4. Wymagana czcionka Times New Roman  (14), maksymalna ilość stron – 2/ min. słów 200
 3. Każda praca powinna zawierać informację z danymi tj. imię i nazwisko autora pracy, klasa
 4. Prace składamy do 31.05.2022 u pani Aliny Świerkot
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi 6.06.2022r.