KONKURS KRASOMÓWCZY ZŁOTOUŚCI 2020/21 I JEGO WYNIKI

Dnia 20 maja w naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbył się konkurs krasomówczy pt. „Złotouści 2020/21”, w którym wzięły udział przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III. Głównymi celami konkursu była popularyzacja literatury dziecięcej, rozwijanie predyspozycji i talentu recytatorskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dbanie o ich piękną mowę. Wszystkie dzieci wspaniale zaprezentowały się w znanych i mniej znanych wierszach, wśród których dominowały pozycje Brzechwy i Tuwima. Konkurs dostarczył dzieciom wielu wrażeń i przeżyć, a przede wszystkim dobrej zabawy.

Uczniowie klas 2a i 2b
Uczniowie klas 1a, 1b i 3a
Przedszkolaki 🙂

A poniżej prezentujemy wyniki konkursu:

LAUREACI:

Kategoria PRZEDSZKOLE:

I MIEJSCE – Bruno Białas (gr. Pszczółki)

II MIEJSCE – Wiktoria Skaźnik (gr. Motylki)

III MIJESCE – Jan Waluś (gr. Pszczółki)

Pozostali uczestnicy otrzymują wyróżnienia za udział w konkursie.

Kategoria SZKOŁA:

I MIEJSCE – Paulina Rabaszowska (klasa 3a)

II MIEJSCE – Anna Janczyk (klasa 3a)

III MIEJSCE – Szymon Zacharzewski (klasa 2b)

Pozostałym krasomówcom zostaną wręczone wyróżnienia i dyplomy za udział.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymają dyplom oraz nagrodę, uczestnicy zaś dyplomiki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Spisaliście się na medal!!!

Wszystkim laureatom jak i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału za rok 😊

Organizatorki: Monika Załucka, Magdalena Krętosz i Dominika Machnik 😊

Wielkość czcionki
Kontrast