KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/22

1.09.21 – rozpoczęcie roku szkolnego

23 – 31.12.21 przerwa świąteczna

28.01.22 – zakończenie I półrocza

14 – 28.02.22 – ferie zimowe

14 – 19.04.22 – przerwa świąteczna

24-26.05.22 – egzamin ósmoklasisty

24.06.22 – zakończenie roku szkolnego

PROPOZYCJA DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH:

12.11.21, 2.05.22, 24-26.05.22, 17.06.22

WYWIADÓWKI w szkole:

8.09.21 godz.17.00 (dla rodziców klas 2 – 8)

2.02.22 dla rodziców uczniów klas 1 – 8

KONSULTACJE DLA RODZICÓW:

20.10.21, 24.11.21, 22.12.21, 23.03.22, 20.04.22, 11.05.22