KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2015 r., zaś wiosenna przerwa świąteczna w 2016 r. będzie już w dniach 24-29 marca. Sprawdź pozostałe terminy.

kalendarz2015_2016

1.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2015 r.
(§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)
2.
Zimowa przerwa świąteczna
23-31 grudnia 2015 r.
(§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia)
3.
Ferie zimowe
18 stycznia – 31 stycznia 2016 r. r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.
25 stycznia – 7 lutego 2016 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
1 – 14 lutego 2016 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
15 lutego – 28 lutego 2016 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
4.
Wiosenna przerwa świąteczna
24 – 29 marca 2016 r.
(§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia)
5.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

 1. w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
 2. w pozostałych szkołach podstawowych
 3. dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach, o których mowa w pkt a
 4. dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach, o których mowa w pkt b

Ogłosił dyrektor CKE:

 1. 12 stycznia 2016 r.
 2. 5 kwietnia 2016 r.
 3. 5 kwietnia 2016 r.
 4. 2 czerwca 2016 r.

Przeczytaj cały Komunikat Dyrektora CKE>>

(art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a pierwsze ustawy o systemie oświaty)
6.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

 1. w gimnazjach dla dorosłych,  w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

a) część humanistyczna

b) część matematyczno – przyrodnicza

c) część z języka obcego nowożytnego

 1. dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w pkt 1

a) część humanistyczna

b) część matematyczno – przyrodnicza

c) część z języka obcego nowożytnego

 1. w pozostałych gimnazjach

a) część humanistyczna

b) część matematyczno – przyrodnicza

c) część z języka obcego nowożytnego

 1. dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w pkt 3

a) część humanistyczna

b) część matematyczno – przyrodnicza
c) część z języka obcego nowożytnego
Ogłosił dyrektor CKE
1. a) 12 stycznia 2016 r.
b) 13 stycznia 2016 r.
c) 14 stycznia 2016 r.
2. a) 18 kwietnia 2016 r.
b) 19 kwietnia 2016 r.
c) 20 kwietnia 2016 r.
3.  a) 18 kwietnia 2016 r.
b) 19 kwietnia 2016 r.
c) 20 kwietnia 2016 r.
4. a) 1 czerwca 2016 r.
b) 2 czerwca 2016 r.
c) 3 czerwca 2016 r.
(art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a pierwsze ustawy o systemie oświaty)
7.
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych  (z wyjątkiem wymienionych w pkt 8 i 9)
29 kwietnia 2016 r.
(§ 2 ust. 4 ww. rozporządzenia)
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
8 stycznia 2016 r.
(§2 ust. 4 ww. rozporządzenia)
8.
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego oraz szkół policealnych
29 stycznia 2016 r.
(§ 2 ust. 2 ww. rozporządzenia)
9.

Egzamin maturalny

 1. część ustna
 2. część pisemna

Ogłosił dyrektor CKE

 1. 4 – 27 maja 2016 r.
 2. 4 – 21 maja 2016 r.

Przeczytaj cały Komunikat Dyrektora CKE>>

(art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a pierwsze ustawy o systemie oświaty)
10.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

 1. w okresie zimowym
 1. etap pisemny
 2. etap praktyczny
 1. w okresie wiosennym
 1. etap pisemny
 2. etap praktyczny
Ogłosił dyrektor CKE
1. a) 11 stycznia 2016 r. – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu
b) 12 stycznia 2016 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika
18-29 stycznia 2016 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.
2.a) 20 czerwca 2016 r.   – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu
b) 21-22 czerwca  2016 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika
27 czerwca – 4 lipca 2016 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.
(art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a pierwsze ustawy o systemie oświaty)
11.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Ogłasza CKE
(art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a pierwsze ustawy o systemie oświaty)
12.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
24 czerwca 2016 r.
(§ 2 ust. 1 ww. rozporządzenia ws. organizacji roku szkolnego)
13.
Ferie letnie
25 czerwca – 31 sierpnia 2016 r.
(§ 3 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia ws. organizacji roku szkolnego).
Wielkość czcionki
Kontrast