REKOLEKCJE

Zgodnie z informacją od księdza proboszcza, rekolekcje wielkopostne w tym roku odbywać się będą w dniach 4 – 6 marca 2020r.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN uczniowie uczęszczający na religię mają prawo do zwolnień z zajęć w celu odbycia rekolekcji.

W związku z powyższym, plan zajęć w szkole w te dni został tak dostosowany,  aby umożliwić uczniom udział w rekolekcjach.

W śrdodę i czwartek

  • klasy I – IV będą miały 3 lekcje (zgodnie z planem umieszczonym w  e-dzienniku) i o 10.30 nauki rekolekcyjne w kościele; obiad po rekolekcjach o 11.30;
  • klasy V- VIII będą miały 4 lekcje (zgodnie z planem umieszczonym w e-dzienniku) i o 11.30 nauki rekolekcyjne w kościele; obiad przed rekolekcjami o 11.10;

W piątek wszyscy przychodzą do szkoły na godzinę 8.00

  • klasy I – IV oraz V-VII będą miały konkursy biblijne
  • klasa VIII będzie miała lekcje zgodnie z planem w e-dzienniku

O godzinie 9.30 w kościele odbędzie się Msza św wraz z nauką rekolekcyjną.

W tym dniu obiadu nie będzie.

Świetlica pracuje normalnie. Proszę zgłaszać pani Teresie Michnie potrzebę opieki świetlicowej.

Dla dzieci przebywających na świetlicy obiad będzie o 11.30.

Wielkość czcionki
Kontrast