INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLASY 8

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przesłanymi poprzez e-dziennik zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą do obioru od piątku 31 lipca od godziny 10.00 do wtorku 4 sierpnia do godziny 14.00;

Zaświadczenie należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do wtorku 4 sierpnia do godz.15.00

Wyniki egzaminu należy dopisać na systemu rekrutacji elektronicznej podobnie jak oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (www.slaskie.edu.com.pl)

 

Wielkość czcionki
Kontrast