III miejsce Michaliny Budniok w ogólnopolskim konkursie literackim

Ogólnopolski konkurs „Ku pamięci Zofii Kossak-Szczuckiej” miał na celu upamiętnienie życia, twórczości i działalności tej pisarki. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 137 w Krakowie.

Konkurs poprzedzony był realizacją projektu, mającego przybliżyć uczestnikom postać i działania Zofii Kossak-Szczuckiej, która była nie tylko powieściopisarką, ale też angażowała się w czasie wojny w walkę przeciw hitlerowskiemu okupantowi. Pisarka była współzałożycielką Frontu Odrodzenia Polski oraz Rady Pomocy Żydom Żegota. Pośmiertnie została odznaczona medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oraz Orderem Orła Białego.

Zwieńczeniem projektu było napisanie wiersza dotyczącego życia, twórczości lub działalności Kossak-Szczuckiej. Zadanie nie było łatwe. Należało wykazać się umiejętnościami literackimi połączonymi z wiedzą z zakresu biografii i działalności artystki. Bardzo dobrze poradziła sobie z nim uczennica klasy 8b – Michalina Budniok, która w konkursie zajęła III miejsce.  Gratulujemy Michalinie i życzymy dalszych sukcesów!

https://sp137krakow.edupage.org/a/ku-pamieci-zofii-kossak-szczuckiej