„ I płynął piękny polski śpiew,

I wstrząsnął śląskim ludem.

Jak snów proroczych głośny zew, 

Wolności brzmiał nam cudem.

Aż zadrżał dawny polski gród,

Gdzie Piastów śnią książęta, 

I budzi się Piastowski ród,

Krzyżackie krusząc pęta. 

I choć się pieni w złości wróg, 

Choć śle na Was siepaczy,

W dzień plebiscytu spłaci dług

Wdzięczności szczep Ślązacy.

A gdy nadejdzie walki czas,

Wzmocnieni Waszą wiarą, 

Kraj diamentów czarnych 

wraz z ojczyzną

złączym starą”.

                              Kazimierz  L i g o ń 

W 1OO rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego…

W roku 2021 obchodzimy 100 rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego.

III Powstanie Śląskie rozpoczęło się w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku.

Decyzja o wybuchu powstania została podjęta przez dyktatora powstania – Wojciecha Korfantego 

oraz dowódców wojskowych. Podyktowana ona była niekorzystnym dla Polski wynikiem        plebiscytu , który miał miejsce 20 marca 1921 roku. 

III Powstanie Śląskie było ostatnim, najdłużej trwającym i najkrwawszym śląskim zrywem.

Walki miały na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Do najcięższych starć doszło w okolicach Góry Świętej Anny i pod Olzą. W wyniku tego zrywu Rada Ambasadorów podjęła decyzję o korzystniejszym dla Polski podziale Śląska. W Polsce znalazły się między innymi Katowice, Świętochłowice, Pszczyna, Rybnik, Lubliniec, Tarnowskie Góry, Królewska Huta.

Z tej okazji w naszej szkole odbyła się prelekcja na temat III Powstania Śląskiego połączona z konkursem tematycznym. Młodzież naszej szkoły przed gmachem budynku w uroczysty sposób 

oddała cześć powstańcom śląskim walczącym o przyłączenie Górnego Śląska do Macierzy.