I miejsce Martyny Kolon w Międzyszkolnym Konkursie Językowo-Plastycznym

Uczennica klasy Vb – Martyna Kolon – zajęła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Językowo-Plastycznym związanym z polskimi i angielskimi idiomami  oraz przysłowiami. Konkurs w zabawny sposób  miał uświadomić młodym ludziom, jak ważna jest znajomość idiomów, dzięki którym nasz język nabiera wyrazistości oraz barw. Nie ma to jak patrzeć na świat przez różowe okulary… Gratulujemy!

Wyniki II Konkursu „Polish and English Idioms and Proverbs”