Gminny Konkurs Ortograficzny „Złote pióro”

Gminny Konkurs Ortograficzny „Złote pióro”


22 listopada 2022r. odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny „Złote pióro” dla klas V – VI. Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa im. Józefa Weszki w Rydułtowicach oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ćwiklicach.
Naszą szkołę reprezentowała Kornelia Szklanny oraz Anna Przybyła z klasy VIa.
Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z zadaniami zawierającymi różne trudności ortograficzne, a także sprawdzającymi znajomość zasad interpunkcji oraz pisownię wyrazów wielką literą. Konkurs miał na celu propagowanie wśród uczniów poprawnej polszczyzny, zachęcenie do pogłębiania wiedzy z tego zakresu i  wyłonienie talentów ortograficznych. Umożliwił uczniom sprawdzenie się w sytuacjach nietypowych i pozwolił na wykazanie się w szerszym gronie swoimi wiadomościami i umiejętnościami.
II miejsce ostatecznie zajęła Kornelia, okazując się jedną z najlepszych w tegorocznej edycji konkursu.
Gratulujemy wysokich wyników obu uczestniczkom, a laureatce życzymy kolejnych sukcesów.