EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

Dnia 26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków.

To coroczne święto ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg.

Podstawowe cele tego święta to:
1. ukazanie znaczenia uczenia się i nauczania języków, jak również konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
2. promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
3. propagowanie uczenia się języków przez całe życie.

W naszej szkole Europejski Dzień Języków obchodzić będziemy w najbliższą środę, tj. 30 września. Już teraz zapraszamy uczniów klas I-VI do wspólnej zabawy.

Jednocześnie chcemy bardzo gorąco podziękować wszystkim Rodzicom, którzy włączyli się w przygotowanie plakatów promujących wybrany kraj.

Karina Pistelok i Anna Adam

Wielkość czcionki
Kontrast