Działania wolontarystyczne w naszej placówce.

Już kolejny rok podejmujemy działania o charakterze wolontarystycznym i pomocowym w naszej placówce. W tym roku po raz kolejny uczniowie pisali listy do chorych kolegów i koleżanek w ramach „Marzycielskiej poczty”, zbieraliśmy słodkości dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Strumieniu, malowaliśmy aniołki dla podopiecznych Hospicjum Św. Ojca Pio w Pszczynie oraz organizowaliśmy zbiórkę w ramach akcji „Działamy Tu i Teraz”. Uczniowie mogą udzielać się także pomagając kolegom i koleżankom przy odrabianiu zadań na świetlicy szkolnej oraz wspomagając działania filii Biblioteki Publicznej.

Wielkość czcionki
Kontrast