DBI- PODSUMOWANIE

W ramach obchodów DBI 2017 zostały zrealizowane następujące działania:

– przeprowadzono w ramach lekcji wychowawczych i lekcji informatyki zajęcia warsztatowe w oparciu o materiały zamieszczone na stronie DBI (projekcje filmów + pogadanki w oparciu o scenariusze);

– przygotowano przez uczniów szkoły w ramach zajęć artystycznych prac plastycznych (plakaty) dotyczących bezpieczeństwa w sieci związanych z tegorocznym hasłem. Wykonane prace zostały zaprezentowane na szkolnej wystawie,

– wykonano gazetki na szkolnym korytarzu oraz w sali komputerowej z informacjami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z sieci;

– zapoznano rodziców z materiałami na temat zasad bezpiecznego korzystania przez dzieci z sieci, zagrożeń w niej istniejących (materiały zostały przesłane z wykorzystaniem poczty elektronicznej do każdego rodzica)

-zapoznanie wychowanków grup 0 z zasadami bezpiecznego korzystania z komputera przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Łące,

– zorganizowano spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie w temacie cyberprzemocy i zagrożeń związanych z nowoczesnymi technologiami,

– umieszczono materiały na temat organizacji DBI na stronie internetowej szkoły.

Wszystkie działania miały również na celu promowanie akcji „ Bezpiecznie Tu i Tam”, która też  związana jest z bezpieczeństwem w Internecie, a prowadzona jest w naszej szkole już od września.

Wielkość czcionki
Kontrast