DBI 2021

Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

9 lutego 2021 r. to ważna data w kalendarzu działań na rzecz edukacji w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. To właśnie wtedy w około 100 państwach na całym świecie będziemy obchodzić Dzień Bezpiecznego Internetu.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocją pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.
DBI 2021 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 i prowadzonym w szkołach nauczaniem zdalnym z wykorzystaniem wszelkich środków technologii komputerowej, szczególną uwagę chcemy skupić na wykorzystaniu potencjału Internetu w promocji tematu bezpieczeństwa on-line, a także promocji korzystania z możliwości technologicznych dla wspierania edukacji dzieci i młodzieży oraz ich twórczego rozwoju.

Zapraszamy wszystkich do działań na rzecz świadomego korzystania z Internetu. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na poszanowanie drugiej osoby, budowanie pozytywnych relacji nie tylko w świecie rzeczywistym, ale także w Internecie, czyli na płaszczyźnie wirtualnej poprzez e-komunikację, e-czaty, e-naukę i e-rozrywkę itp.. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury, uczenie krytycznego myślenia i właściwego korzystania z zasobów jakie oferuje nam sieć.

Planowane działania w naszej szkole

  1.  Gazetka informacyjna na tablicy samorządu i stronie internetowej szkoły.
  2. Przeprowadzenie przez wychowawców zajęć w klasach 1 – 3 oraz w klasach 4 – 8 pogadanek z wykorzystaniem filmów, kreskówek, prezentacji itp.
  3. Przeprowadzenie konkursu plastycznego w klasach 1 – 3 pod hasłem: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.
  4. Przeprowadzenie lekcji informatyki w klasach 4 – 8 na temat: „Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji w Internecie oraz krytycznej oceny ich przydatności”
  5. Konkurs na memy dla uczniów klas 4 – 8 na temat: Bezpiecznego i mądrego korzystania z Internetu
  6. Przygotowanie i udostępnianie materiałów dla rodziców, wychowawców i nauczycieli.

Konkursy – regulaminy:

konkurs plastyczny dbi2021

konkurs na mema dbi2021

Polecamy strony internetowe: dbi.pl, sieciaki.pl, saferinternet.pl, nask.pl, fdds.pl, fundacja.orange.pl.

Na stronie dbi.pl w menu Materiały edukacyjne znajdziecie wiele ciekawych materiałów.

Koordynatorki akcji: Marzena Ostrowska i Elżbieta Tomczykiewicz

Wielkość czcionki
Kontrast