DBI 2019 KONKURS – PYTANIE 5

Podajemy piąte pytanie konkursowe w ramach DBI. Odpowiedź wysyłacie na adres pocztowy: kontakt.uczniowie@gmail.com
Prosimy o udzielanie odpowiedzi pełnymi zdaniami i podawanie dokładnych danych osoby odpowiadającej (imię, nazwisko i klasa)

PYTANIE 5

Jakie znasz sposoby,  aby chronić swoją prywatność w sieci?

Podaj 3 przykłady.

Wielkość czcionki
Kontrast