DBI 2019 KONKURS – PYTANIE 3

Podajemy trzecie pytanie konkursowe w ramach DBI. Odpowiedź wysyłacie na adres pocztowy: kontakt.uczniowie@gmail.com
Prosimy o udzielanie odpowiedzi pełnymi zdaniami i podawanie dokładnych danych osoby odpowiadającej (imię, nazwisko i klasa)

PYTANIE 3

Co możesz zrobić, aby przeciwstawiać się hejtowi      w Internecie?
Podaj 5 zasad antyhejtowych.

Wielkość czcionki
Kontrast